Werfbaas

  Terug naar het hoofdmenu

Disclaimer
Copyright

Werfbaas (0,6 Mb)
Vademecum voor het waterwerk deel 3 met o.a.: Voorbereiding onderhoud * Logboek * Uit het water halen * Reparatie onderdelen casco en houtwerk * Lassen van staal * Schilderen en conserveren * Omdraaien van de vlet * Behandeling van het casco * Klein onderhoud * Touwwerk aan boord * Omgang met en reparatie polyester zeilen * Wassen van de zeilen * Zelf naaien aan zeilen * Tuigen en voorbereidend schiemannen * Veiligheid * Persoonlijke beschermingsmiddelen * Gevaarlijke stoffen * Omgaan met handgereedschap * Omgaan met elektriciteit * Suggesties voor de begeleiders.

Deeltje 3 Werfbaas was niet goed leesbaar daar de letters dichtgelopen waren. Daarom is het boekje opnieuw ingelezen (OCR) en bewerkt. De layout is gelijk aan het origineel. De tekst is gelijk gebleven, alleen de spelfouten zijn verbeterd. Het boekje 6 keer kleiner geworden!

Veiligheid op en rond het water (1,26 Mb)
Veiligheid is een zeer moeilijk te omschrijven begrip. Het bestaat uit de basiselementen 'zelfbehoud', 'geven om anderen' en het 'voorkomen van schade'. Begrippen die hoofdzakelijk tussen je oren zitten. Met andere woorden je moet het willen. Het kost veel tijd en inzet om het te leren. Door de filosofie van Scouting past het uitstekend in onze vereniging.

De tekst was oorspronkelijk geschreven voor M3-19. De LA vond de tekst zo belangrijk dat het een groter verspreidings gebied moest krijgen en is daarom als een apart boekje uitgegeven in 1993.

Nautisch Technische sleeptraining (8,5 Mb)
Dit boek is samengesteld om de eisen van Ml + MII op een rijtje te zetten en daar enige uitleg bij te geven. Voor de NT Sleeptraining zijn bij dit boek gevoegd een aanvulling "Slepen" en "Didactiek". Achter in het boek zijn de eisen + toelichting overgenomen uit de Nautisch Technische Richtlijnen zodat je weet wat er in de praktijk en theorie van je verwacht wordt. Samengesteld uit de volgende naslagwerken: - Cursus MIA (Henk Bos) - M.A. theorieboek (Scouting Leif Erikson, René Stouten) - Product informatie ANWB (bulletin Scheepsmotoren) - Scouting Slepen (Henk Bos en Hans Gunsing.) en Nautisch Technische Richtlijnen (L.A.). Verder aangevuld en in volgorde gezet, zodat het een overzichtelijk boek is geworden, dat als studieboek voor MI + MII examens te gebruiken is én als cursusboek Nautisch Technische Sleeptraining. Colofon: Samenstelling: Marco v.d. Werf Lay out : Rita Poeran Productie: Gewestelijk bureau Zuid-Holland Uitgave: Scouting Nederland Gewest Zuid-Holland 1991 4e herziene druk, 1996; Paul Sorgedrager 427.6/HB/MB

Hasebroekstraat 7, 1962 SV Heemskerk. 0031 251 23 00 50   

Terug naar het begin