Hoofdmenu archief Henk en Janneke Bos

Naar Informatie grote pleziervaart
Disclaimer
Copyright
Eindscriptie
Stalen en ijzeren (KOF)TJALKEN OP ZEE. J.F.M. Bos Eindscriptie S48 januari 1993. Hogeschool Haarlem afd. Scheepsbouwkunde (168 pagina's - 11 MB)
Ieder die aan een opleiding begint, weet dat er ooit een einde aan komt. Zo kwam er ook een einde aan mijn HBO opleiding Scheepsbouwkunde aan de Hogeschool Haarlem sector Techniek in 1993. Het boek ‘Stalen en ijzeren (kof)tjalken op zee’ is het resultaat van vele maanden werk, mijn afstuderen. Het boek tracht alle belangrijke gegevens die eerst versnipperd en verspreid waren bijeen te brengen. De doelgroep bestaat dan ook in eerste plaats uit de scheepseigenaren, waarna de scheepvaartmusea en andere geďnteresseerden volgen. Het boek geeft een overzicht van de zaken die voor deze schepen van belang waren en nu nog zijn. In 1993 zijn er 2 verschillende drukken geweest die allebei snel uitverkocht waren. Tegenwoordig is de papieren versie van het boek uitsluitend nog tweedehands verkrijgbaar. Omdat er veel waardevolle informatie in staat en er nog steeds belangstelling voor is, publiceren we het boek nu (door Henk Bos volledig opnieuw gedigitaliseerd) op internet. Belangstellenden voor de achterliggende database kunnen per mail contact opnemen.
Artikelen
De technische artikelen uit INFO-20M zijn op onderwerp gesorteerd bij elkaar geplaatst. Artikelen met hetzelfde onderwerp zijn in 1 PDF samengevoegd. Eens per jaar wordt er een nieuwe TAB (Techniek Aan Boord) cursus CD gemaakt en de bestanden aangevuld en gerangschikt. De rangschikking is naar aanleiding van het cursusboek "The RYA Book of Diesel Engines" van Tim Bartlett. Het toont de leerstof in een logisch opgebouwde volgorde. ISBN 0-7136-4847-3.
Letland
Voor het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvrienden (NIVON) afdeling Heemskerk is in Heemskerk op 21-12-2010 door Henk Bos een lezing gehouden over Letland. U vindt hier 2 readers met de tekst van de presentatie en een Nederlandse samenvatting over de Letse legende Lacplésis die ons naar het museum over Lacplésis in Lielvarde bracht. In 2010 is er een vierde reis gemaakt naar Letland. Een klein deel ervan hebben we samengevat in 'ANNAS DIENA'. In 22 pagina's wordt met 92 foto's een beeld geschetst hoe in Pape op het terrein van het etnografisch museum Vitolnieki het feest van St. Anna wordt gevierd.

De Juniorvlet
Vademecum voor het waterwerk deel 6. De 70 pagina's A4 bevatten: * Een stukje geschiedenis * Technische beschrijving van het casco * Ontwerpgegevens * Het bouwen van een casco * Materiaallijst * Tekeningen van de onderdelen * Het maken van het houtwerk * Tuiglijst en technische beschrijving van de zeilen.

In de Landelijke Admiraliteits vergadering van oktober 1983 in Utrecht is het model geaccepteerd en op 6 januari 1984 is het model overgenomen door Scouting Nederland.

De Hollandse Boot
Na het ontwerpen en bouwen van de Juniorvlet ontwierp Henk Bos een Hollandse boot 'Hollandse Nieuwe' voor dochter Janneke. Lengte en breedte, zeil- en lateraalpunt zijn identiek aan die van de Juniorvlet. Door het ontbreken van een zwaardkast is er een ruime boot ontstaan. Het eerste exemplaar is gebouwd door Henk en Ge Bos samen met Willem en Greet de Ruyter in Krommenie tijdens een pinkster weekend. Het tweede exemplaar 'Grietje' wordt gebruikt door Wim en Greet de Ruyter en is te zien in de buurt van hun Hasselteraak 'Goede Verwachting'.
Het uitgangspunt is ongeveer hetzelfde recept als van de Juniorvlet nl:
* lengte circa 4 meter
* breedte circa 1.6 meter
* het zeilpunt ongeveer op 2.1 meter
* het lateraalpunt op ongeveer 1.8 meter
Met het verschijnen van deze boot zijn er 3 types met ongeveer dezelfde eigenschappen en vaarprestaties, zodat ze tegen elkaar kunnen varen. Begonnen is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen in de vorm van tekeningen en foto’s. Veel was er in ons eigen fotoarchief niet te vinden zodat extern gezocht moest worden. Gelukkig is er in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum zowel een houten als een stalen exemplaar aanwezig. Verder zijn er nog enige tekeningen. Tijdens het jaar 1984 is alles wat we tegen zijn gekomen en wat op een Hollandse boot leek gefotografeerd en zonodig opgemeten zodat aan het eind van het jaar een redelijk beeld gevormd kon worden hoe het scheepje er uit zou moeten gaan zien.
In december 1985 zijn de eerste ontwerpen geschetst en getekend, zodat het uitwerken kon beginnen. De technische gegevens, tekeningen, uitslagen en constructie-methode zijn gepubliceerd in Bokkepoot nummer 62 van 1986.

De Lelievlet
Vademecum voor het waterwerk deel 8. Met onder andere: * De geschiedenis van de Lelievlet * Het Vlettenboek - Deel 8 van het blauwe vademecum 'De Lelievlet' * Het in gebruik nemen van de Lelievlet * Tips in Sche(r)ts 1 * Tips in Sche(r)ts 2 * Lelievlet 1200 Boot van het jaar. Een publicatie in nummer 9 van 1987 van het blad 'Spiegel der Zeilvaart'. Auteur Jan Kooijman. Met de welwillende toestemming van Wim de Bruijn.

De Lelieschouw
Met onder andere: * De geschiedenis van de Lelieschouw * Handboek voor de schouw * Het bestek van de Schouw * Het beslag van de Schouw * 'De Lelieschouw' Een publicatie in nummer 3 van 1993 van het blad 'Spiegel der Zeilvaart'. Auteur Drs. C.P.P. van Romburgh. Met de welwillende toestemming van Wim de Bruijn.

Handboek Motordrijver 1978 (3,3 Mb - 176 pagina's)
Vademecum voor het waterwerk deel 10. Dit boek is gedigitaliseerd om de inhoud beschikbaar te stellen. Het is interessant daar ook de oude motoren beschreven zijn. Inhoud: * Voorwoord * Inhoud * Eisen voor het Certificaat * Toelichting * Motordrijver en motoren * Motoren * Inleiding * Indeling der motoren * Het arbeidsproces * De benzinemotor * De gasmotor * De oliemotor * Motorinstallatie * Inleiding * Stuwkracht * Motorvermogen * Motorkoppel * Rolas of rolcentrum * Richtlijnen voor het bepalen van de voortstuwing * Het verband tussen motorvermogen, snelheid en brandstofverbruik * Bepaling schroef en schroefasdiameter * Berekening stuwlager * Werkzaamheden van de motordrijver * Doelmatig onderhoud verrichten en eenvoudige storingen verhelpen * Onderhoud van de kleppen * Slijtage van de distributieketting * Kleppen schuren * Rokende dieselmotoren * Storingen benzinemotor * Storingen dieselmotor * Bediening en onderhoud * Controles tijdens de vaart * Startlijst hoofdmotor * Winterberging van de dieselmotor * Verschillende onderdelen * Omkeerinrichtingen * Reducties * Koppelingen * Pakkingbussen * Uitlaat * Motorkoeling * Leidingen en afsluiters * Centrifugaalpomp * Elektriciteit * Inleiding * De invloed van elektrische stroom op het menselijk lichaam * Brandgevaar door elektriciteit * Aardlekschakelaars * Installatietekening * Richtlijnen voor een veilige installatie * Accu * Stroom- en spanningsregelaar * Walaansluiting * Olie gestookte kachels in wachtschepen * Gas aan boord * Veiligheid * Aan boord van een wachtschip * Veiligheid in de machinekamer * Veiligheid bij het lassen * Brandbestrijding

Werfbaas
Tussen 1980 en 1995 zijn er in Harderhaven cursussen werfbaas georganiseerd voor de leeftijdsgroep 16 jaar en ouder. Daar werden de specifieke onderhouds technieken voor de Scoutingvloot geoefend. Door vakmensen werd er begeleiding gegeven in lassen, werken met vuur om onderdelen te kunnen richten, er werd een werkstuk zeilen gemaakt en het schuren, schilderen en lakken werd beoefend. Tijdens het onderdeel schiemannen en tuigen werden de meest leuke dingen gemaakt.

In het volgende menu komt het cursus materiaal aan bod samen met het onderdeel 'veiligheid'

Varen met grote schepen
Oorspronkelijk "Vademecum voor het waterwerk deel 13" en de 1e 3 versies zijn geschreven door Henk Bos. De cursussen werden gegeven op de Groninger zeetjalk Linquenda. In 1996 zijn door Henk en Janneke Bos diverse cursussen georganiseerd om leden van Scouting en de LVBHB te leren omgaan met grote schepen. Daardoor is de laatste versie van het handboek van 1996 en moet dan ook gezien worden vanuit die tijd. De reglementen zijn intussen sterk veranderd, zoals bijvoorbeeld de vaarregels, de technische eisen, de scheepspapieren en de vaardiploma's. Het varen met een groot schip (langer dan 20 meter) is echter niet gewijzigd. Het document is bedoeld ter informatie. Voor de inhoud wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Zie Disclaimer

Index M3 bladen nummer 1 t/m 21
Zijn in het tijdvak van 1988 tot 1995 gemaakt om voorlichting te geven aan de zeeverkenners leiding die een voormalig binnenschip in gebruik hadden als clubhuis (wachtschip). De inhoud van de bladen wordt niet aangepast en moet dan ook vanuit het tijdvak 1988 tot 1995 gezien worden.
Er zijn 20 nummers downloadbaar (61 Mb)

Hasebroekstraat 7, 1962 SV Heemskerk. 0031 251 23 00 50   

Terug naar het begin