Index op de M3 bladen 1987-1995

  Terug naar het menu

Zijn in het tijdvak van 1988 tot 1995 gemaakt om voorlichting te geven aan de zeeverkenners leiding die een voormalig binnenschip in gebruik hadden als clubhuis (wachtschip). De inhoud van de bladen wordt niet aangepast en moet dan ook vanuit het tijdvak 1988 tot 1995 gezien worden.

Accu
Alcohol
Arbo
Arbo hijsen
Arbo P 115
Arbo P 80
Arbo P 82
Beveiliging
Bilgewater
BPR
Brand
Brochure
Buitenboordmotor
Casco
Diversen
EHBO
Electriciteit
Gas
Gasolie
In de bladen gezien
Katerns
Kennis schip en tuig
KNZHRM
Kosten
Landelijk bureau
LB reorganisatie
M3
Manoeuvreren
Marifoon
Meteo
Milieu
Motoren
Motoren diesel
Motortechniek
Navigatie
NTR (Nautisch Technische Richtlijn)
Onderhoud
Regelgeving
RPR
Schade en schande
Scheepspapieren
Schroefslag
Typologie
Vaarbewijs
Vastvaren
Veiligheid
Verf
Verzekering
VR-THEO
Wachtschepen

De M3 bladen die klaar zijn kunnen hieronder gedownload worden.

M3-01 (1,9 Mb)
M3-02 (1,9 Mb)
M3-03 (1,7 Mb)
M3-04 (2,1 Mb)
M3-05 (4,5 Mb)
M3-06 (2,1 Mb)
M3-07 (1,9 Mb)
M3-08 (4,3 Mb)
M3-09 (2,0 Mb)
M3-10 (1,9 Mb)
M3-11 (2,5 Mb)
M3-12 (3,4 Mb)
M3-13 (1,6 Mb)
M3-14 (7,6 Mb) - Accu's
M3-15 (4,6 Mb)
M3-16 (5,6 Mb) - Buitenboordmotor
M3-17 (3,7 Mb)
M3-18 (7,7 Mb)
M3-19 (1,2 Mb) Veiligheid op en rond het water
M3-20 (6,5 Mb)
M3-21 (7,7 Mb)

De index is opgebouwd uit: titel, M3 nummer en pagina.
Opmerking: soms zijn ook de titels genummerd in hun context.

Accu
Celspanningen 14,52 Ontladen tijdens bedrijf, de generator blijft aanvullen 14,21 Levensduur 14,25 Tractiebatterijen 14,74 Laden 14,52 Capaciteitsverlaging door temperatuur 14,69 Begrippen en verklaringen 14,68 Elektrische lading 14,70 Recombinatie-accu 14,72 Aanmaken van electroliet. 14,35 C5a begrip 14,68 Separator 14,72 Bufferspanning 14,68 Eindspanning 14,69 Losgeraakte verbindingen 14,59 Overlading 14,48 Starten van de motor 14,22 Capaciteitsbepaling 14,39 Startaccu 14,05 De scheepsspanningsregelaar 14,09;10 Starved electrolyte 14,73 Snelladen 14,48 Zelfontlading 14,74 Het electroliet 14,34 Werking 14,55 Gasdiffusie 14,58 Spanningsregeling 14,08 Elektrische energie 14,69 Algemene aanwijzigingen 14,32 Lading. 14,31 Elektrisch vermogen 14,70 Belasten van accu's 14,68 Bufferlading 14,68 Accuruimte 14,28 Hoge inwendige weerstand 14,65 Capaciteitsverlaging door ouderdom 14,68 Het verhelpen van defecten 14,59 Nikkel-cadmium batterijen en kleine accu's 14,54 Te heet worden tijdens het laden 14,57 Gereedschappen en reservedelen 14,37 Lekkage 14,57 Lekstroom 14,71 Minimum relais 14,71 Levensduur 14,71 Opmerking: zelfbouwset? 14,11 Opmerkingen en aanvullingen 14,24 Laden 14,26 Onderhoud en tips 14,38 Electroliet in de cellen 14,34 Vereffeningslading 14,74 Laders 14,48-51 Het laden van accu's 14,17 Testen op elektrisch verliezen 14,38 Constructie 14,24 Inwendige kortsluiting 14,61-64 Het 2e hands kopen van nc accu's 14,19 Ampére-uren meters 14,37 Overzicht klemspanningen loodaccu 14,18 Het bijvullen 14,65 Cycleerbedrijf 14,69 Koud starten 14,71 Cyclus 14,69 Snelladen 14,73 Bronspanning 14,68 Ontladen zonder bijladen 14,21 Ontladingsdiepte 14,72 Gasdichte cel 14,70 Tegencellen 14,73 Electroliet 14,25 Onderhoudsvoorschrift Nife nc accu 14,29 Algemeen NC accu 14,38 Herkennen 14,52 Druppelstroom 14,69 C5ah 14,68 Constante-stroomladen 14,69 Recept, snel controleren gasdichte nikkelcadmium-accu's 14,54 Capaciteitsverlaging door ontlading 14,68 Open cel 14,72 Geheugeneffect 14,60 Capaciteitsverlaging door verkeerd zuur 14,69 Te heet worden tijdens het ontladen 14,57 Waarom reconditioneren 14,39 Koudstartstroom 14,71 Valeo dynamo 14,11 Waarschuwing 14,53 Soortelijke massa van het zuur 14,72 Bufferladen 14,48 Laadspanning 14,71 Opslaan van batterijen 14,36 Behandelen van accu's uit draagbare apparatuur 14,51 Opslag van accu's 14,71 Opstelling 14,30 Constant spanningssysteem 14,33 Montage en demontage 14,29 Accu capaciteit 14,07 Stam- en toevoegcellen 14,73 Algemene voorschriften 14,37 Reconditioneren van open cellen 14,39 Kortsluiting wegbranden 14,64 Toelaatbare spanning 14,74 Diagnose 14,53 Kosten 14,25 Regelaar voor gel-accu's 14,11 Snel-druppellaadsysteem 14,33 Ompolen 14,71 Laadcapaciteit 14,07 Eigenschappen 14,51 Stationaire accu's 14,73 Gasspanning 14,70 Resume laden 14,33 Laden 14,71 Conclusie 12 of 24 volt 14,11 Voorwoord 14,03 Laders; mee geleverde 14,53 Loodzwavelzuur-accu's 14,11-18 Loodaccu en het boordnet 14,05 Capaciteit testen 14,53 Testmethoden 14,38 Vernieuwing van electroliet 14,36 Noodstroomvoorzieningen 14,41-48 Definities 14,48 Het voeren van een te hoge laadstroom 14,57 Egaliseerlading 14,69 Ontladen 14,52 Constante-spanningladen 14,69 Vervangingsschema van een nikkel-cadmiumaccu tijdens ontlade 14,67 Ventilatie van een batterijruimte 14,40 Reconditionerings procedure 14,39 Niet zelfherstellend veiligheidsventiel 14,66 Gebreken 14,56 Temperatuur 14,38 Onderhoudsvrije cel 14,71 Volgeladen 14,48 Temperatuur 14,25 Versnelde lading. 14,32 Diep te ontladen accu's 14,06 Vernieuwen elektroliet. 14,40 Laden 14,21 Ompolen 14,58 Startaccu's 14,73 Veilig werken aan accu's 10,11 Explosie 10,11 Rustspanning 14,72 Het formaat van de accu en de stroom 14,64 Parallel schakelen van accu's met startkabels 10,12 Kortsluiting 10,11 Brand 10,11 Hulpverlening aan gestrande automobilisten / schepen 10,12 Zuurstofregeneratiecyclus 14,55 Ontlading 14,31 Elektrische stroom 14,70 Verzending van batterijen 14,36 Inwendige weerstand 14,70 Open klemspanning 14,72 Ventilatie openingen 14,38 Frequentie van reconditioneren 14,39 Stootladingen 14,32 Continue lading 14,34 Energiedichtheid 14,70 Voorkoming van brand 10,12 Constructie 14,55 Sulfateren 14,73 Laden via een gelijkrichter 10,11 Veiligheidsmaatregelen 10,11

Terug naar het begin

Alcohol
Zware straf voor dronken schipper 20,22

Terug naar het begin

Arbo
Relatie tussen de wetgeving 21,7 Brand en explosie 21,19 Overgangsregeling 20,26 Schaftgelegenheden 21,19 Registratie en melding 21,19 Deskundige ondersteuning 20,27 Bedrijfshulpverlening 20,27 Onderzoek en spreekuur 20,28 Risico-evaluatie 21,8 Sanitaire voorzieningen 21,19 Arbeidshygienische strategie 21,9 Aankoopbeleid 21,9 Toezicht 21,9 Risico-inventarisatie en -evaluatie 20,26 Risico-inventarisatie 21,9 En nu de uitvoering 21,9 Jaarplan en jaarverslag 21,19 Toezicht 21,19 Voorlichting en onderricht. 21,10 Jeugdigen 21,10 Scholingsinstituten met een GBIO-subsidie 21,65 Opslag gevaarlijke stoffen 21,19 Deskundige diensten 21,66 Gebruik van gevaarlijke stoffen 21,19 Gassen en koude vloeistoffen 21,20 Geluid en trillingen 21,20 Klimaat en algemene ventilatie 21,20 Straling 21,20 (OM)Valgevaar, stoten, verbrandingsgevaar 21,20 Snij- knel- en pletgevaar algemeen 21,20 Hijs- en hef-werktuigen; liften 21,20 Handgereedschap 21,20 Wij en Arbo 21,3 Het idee achter de Arbo-wet 21,3 De gebruikte benamingen 21,3 Eigen verantwoording 21,3 Bronnen 21,3 Overleg 21,19 Milieu 21,7 Nieuw Burgelijk Wetboek 21,7 Arbeidsomstandigheden 21,7 Arbeidsomstandighedenwet 21,73 Wat betekent de nieuwe arbowet voor bedrijven? 20,25 Thematische inspectie's 21,7 Onveilige kranen belangrijkste knelpunt 21,8 Ziekteverzuimbeleid 20,27 Verantwoordelijk 21,8 Arbo-beleid 21,8 Risico-herkenning 21,8 Folders en brochures van de arbeidsinspectie 21,72 Risico-beheersing 21,9 Meer weten? 21,64 Gevaarlijke stoffen 21,73 Arbo- en verzuimbeleid 21,19 Deskundigheid 21,19 Inhoud en organisatie van de arbeid 21,20 Concept-publikatiebladen 21,70 De Arbeidsinspectie 21,64 Werknemer: 21,10 Advies-en onderzoeksinstanties 21,65 Opleidingsinstituten 21,65 Werk- en rusttijden 21,21 Congressen, cursussen en seminars 21,66 Wij en arbo 21,7 Beroepsverenigingen 21,66 Publikaties van de Arbeidsinspectie 21,67 Hoezo Arbowet? 21,8 Voorlichtingsbladen 21,71 Concept-voorlichtingsbladen 21,72 Gids voor het inspekteren en certificeren van hijs en hefmid 21,76 Wijze van bestellen en brochures 21,72 Films en video's 21,75 Tijdschriften 21,75 Electrotechnische veiligheid 21,20 Persoonlijke beschuttingsmiddelen 21,20 Voorlichting en instructie 21,9 Wij en de wet 21,7 (Hand)boeken 21,75 Overzicht van publikatiebladen, normen en veiligheidskaarten 21,73 Districtskantoren Arbeidsinspectie 21,64 Bouw-veiligheid 21,73 Werkgever: 21,10 Brochures 21,75

Terug naar het begin

Arbo hijsen
Oogbouten 21,13 Nadelen 21,15 Gebroken of gesprongen garens van het stiksel 21,15 Voordelen 21,14 Enkele waarschuwingen 21,13 Hijsinstructies 21,15 Lassen aan werkstukken (schepen) hangend in een kraan 21,18 Staalstroppen/staalkabels 21,18 Hulpmiddelen 21,13 Kunststof hijsbanden 21,19 Door arbeidsinspectie gebruikte checklist 21,19 Harpsluitingen 21,14 D-sluitingen 21,14 Uitvoering met "Vlaams" oog (met splits) 21,14 Kabelsplits 21,14 Uitvoering met kabelklemmen 21,14 Uitvoering met "Vlaams" oog (met kabelklem) 21,14 Kunststof hijsbanden 21,15 Beschadiging door chemicaliën 21,15 Inleiding hijsen 21,10 Aanwijzingen voor het gebruik van hijsbanden 21,15 Publicatiebladen Arbeidsinspectie 21,11 Gewichtsbepaling van lasten 21,15 Enkele voorbeelden: 21,15 Plaatstaal 21,15 Rondstaal 21,15 Draadhuisuitvoering met spieklem (met kabelklem) 21,14 Draagvermogen (belasting) van hijsmiddelen 21,16 Aanslaan van lasten 21,16 Algemeen 21,16 Touwstroppen 21,16 Behandeling 21,15 Natuur- en kunstvezel 21,15 Touwstroppen 21,15 Voordelen 21,15 Gebruik van kranen 21,17 Vierkantstaal 21,16 Bijzondere bepalingen 21,18 Hijsen bij extreme temperaturen 21,18 Hijsen onder invloed van wind 21,18 Definities 21,12 Sluitingen 21,14 Katrijden, kraanrijden en zwenken 21,18 Toepassing 21,18 Staalstroppen/Staalkabels 21,14 Kraanboeken 21,18 Afkeurmaatstaven 21,18 Ketting en kettingwerk 21,18 Touwstroppen 21,12 Touwstroppen 21,19 Verplaatsen van lasten 21,17 Werklast 21,12 Staalstroppen 21,16 Hijsbanden 21,17 Kettingen 21,17 Merken 21,11 Nadelen 21,15 Behandeling 21,15 Merken van ketting en kettingwerk 21,13 Algemeen 21,12 Veiligheidsfactor of gebruiksfactor 21,12 Instanties 21,11 Seinen bij hijswerkzaamheden 21,18 Certificaten 21,11 KEBOMA 21,11 Inspectie en beproeving 21,18 Kettingwerk 21,11 Staalkabelstroppen 21,12 Definities: 21,13 Breukbelasting 21,12 Instructies voor kraandrijvers 21,17 Ketting en kettingwerk 21,13 Hijsmiddelen 21,13 Proefbelasting 21,12

Terug naar het begin

Arbo P 115
Arbo P 115 4.3 Sterkte 21,51 8 Blokken 21,56 Opslag en onderhoud 21,56 6.5 Opslag en onderhoud (zie ook 2.5) 21,55 6.1 Stroppen en lengen van staalkabel 21,54 4.1 Definitie 21,51 6.3 Stroppen en lengen van kunstvezeltouw 21,55 6.4 Stroppen en lengen van slangentouw 21,55 8.2 Sterkte en beproeving 21,56 4.5 Warmtebehandeling 21,52 4.6 Onderhoud 21,52 4.2 Constructies 21,51 2 De keuze van hijsgereedschap 21,58 5.2 Constructie 21,54 6 Stroppen en lengen 21,54 1. Inleiding 21,26 6.2 Stroppen en lengen van natuurvezeltouw 21,54 2.1 Veiligheidsbesluit 21,26 2.2 Landbouwveiligheidsbesluit 21,26 7 Hijsbanden 21,55 5 Veilig werken met hijskranen en overige hijswerktuigen 21,63 7.1 Hijsbanden van kunststof 21,55 5.1 Soorten haken 21,54 7.2 Hijsbanden van staaldraad 21,56 7.4 Sterkte 21,56 3.4 Veiligheidsbesluit Binnenvaart 21,38 3.5 Veiligheidsbesluit Stuwadoorsarbeid 21,41 3.6 Electrotechnisch Veiligheidsbesluit 21,45 8.1 Constructie 21,56 P-115-2 Hijsgereedschappen Constructie, sterkte en onderhoud 21,46 8.3 Onderhoud (zie ook 2.5) 21,56 9 Hijsjukken 21,56 9.1 Definitie 21,56 9.2 Constructie en werklast 21,56 9.3 Sterkte 21,57 9.4 Onderdelen en toebehoren 21,57 9.5 Beproeving 21,57 9.6 Onderhoud (zie ook 2.5) 21,57 Niet opgenomen in dit M3 blad: 21,57 2.4 Veiligheidsbesluit Binnenvaart 21,31 6.6 Keuringseisen 21,55 3. Wettelijke bepalingen met betrekking tot veilig hijsen 21,32 3.1 Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938 21,32 14 Vacuumhefgereedschap 21,57 7.3 Eindverbindingen 21,56 16 Flexibele stortgoedhouders 21,57 P-115-3 Hijsgereedschappen en hijswerktuigen Veilig hijsen 21,57 1. Inleiding 21,57 2.9 Stapelborden (pallets) 21,60 4.4 Beproeving 21,51 2.2 Kettingen en kettingwerk 21,58 2.3 Staalkabelstroppen en -lengen 21,59 5 Haken 21,54 2.5 Hijsbanden 21,60 2.6 Tangen en klemmen 21,60 P 115-1 Hijsgereedschappen Wettelijke bepalingen 21,25 2.7 Hefmagneten 21,60 2.8 Vacuümhefgereedschap 21,60 2.6 Merken 21,47 2.10 Flexibele stortgoedhouders 21,60 3 Het aanslaan van de last 21,60 4 Het hijsen en vieren van de last 21,62 12 Klap-, kantel- en stortbakken 21,57 13 Hefmagneten 21,57 3.2 Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 141 VBF 21,36 3.3 Landbouwveiligheidsbesluit 21,37 4 Kettingwerk 21,51 2.5* Onderhoud 21,47 2. Wettelijke bepalingen 21,26 3.7 Arbeidsbesluit jeugdigen 21,46 2.1 Algemeen 21,58 1. Inleiding 21,46 2 Algemeen 21,47 2.1 Toepassingsgebied 21,47 2.2 Werklast 21,47 2.3 Materiaal 21,47 2.4 Constructie en vormgeving 21,47 2.5 Electrotechnisch Veiligheidsbesluit 21,32 3.3 Afgifte van certificaten 21,48 3. Certificaten 21,48 10 Tangen en klemmen 21,57 11 Grijpers 21,57 3.2 Modellen van certificaten (zie bijlage II) 21,48 2.4 Touwstroppen en -lengen 21,59 3.5 Bewaring van certificaten 21,51 15 Stapelborden (Pallets) 21,57 3.6 Zoekgeraakte certificaten of hijsgereedschappen 21,51 3.4 Waarmerking van certificaten 21,49 Niet opgenomen in dit M3 blad: 21,60 3.1 Algemeen 21,48

Terug naar het begin

Arbo P 80
Een dommekracht 21,21 11. Afwijkingen 21,22 Takels die niet zelfremmend zijn 21,22 Een vijzel 21,21 Een takel 21,21 Draad of kabel 21,21 Trommels en schijven voor kabels van touw 21,22 Nestenschijven 21,21 7. Sterkte-eisen 21,22 Trommels en schijven voor staalkabel 21,22 8. Aanduiding hefvermogen 21,22 Schalmkettingen 21,21 Rollenkettingen 21,21 5. De constructie van dommekrachten 21,22 Touw 21,21 P 80 met de hand bewogen takels, vijzels en dommekrachten 21,21 10. Beproeving 21,22 2. Definities 21,21 6. Algemene constructie-eisen 21,22 Staalkabels 21,21 9. Onderhoud 21,22 3. De constructie van takels 21,21 1 Inleiding 21,21 Haken, ringen, sluitings, eind- en koppelschalmen 21,21 4. De constructie van vijzels 21,22

Terug naar het begin

Arbo P 82
P 82 LlEREN Veilige constructie, sterkte, onderhoud en bepro 21,22 Summary 21,22 4.1 Algemeen 21,24 4.3 Hoofdschakelaar 21,25 Samenvatting 21,22 2.2 Bedieningsorganen 21,23 4.2 Beveiliging 21,25 2.4 Staalkabels 21,24 1.1 Definities 21,23 2.7 Algemene sterkte-eisen 21,24 1.3 Aanduidingen 21,23 2. Constructie en sterkte 21,23 1. Algemeen 21,23 4. Elektrische inrichting 21,24 2.3 Trommels en schijven 21,24 5.3 Arbeidsbesluit jeugdigen 21,25 6. Slotbepaling 21,25 5. Wettelijke bepalingen 21,25 5.1 Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 21,25 1.2 Geldigheid 21,23 3. Onderhoud en beproeving 21,24 3.1 Onderhoud 21,24 2.1 Remmen 21,23 3.2 Beproeving 21,24 2.6 Algemene constructie-eisen 21,24 5.2 Landbouwveiligheidsbesluit 21,25 4.4 Netaansluiting 21,25 2.5 Touw en kunststofvezel 21,24

Terug naar het begin

Beveiliging
Sleutelbeheer 20,21 Beveiliging binnenvaartschepen soms zo lek als een mandje 20,20 Electronische maatregelen 20,22 Haken en ogen 20,22 Bouwkundige maatregelen 20,21

Terug naar het begin

Bilgewater
Wat mag er gratis afgegeven worden? 20,29 Gratis afgifte bilgewater 20,28 Waar kunt u bilgewater gratis afgeven? 20,28 Welke schepen komen in aanmerking voor gratis afgifte van bi 20,28 Hoe verloopt de afgifte? 20,29

Terug naar het begin

BPR
BPR Art. 9.02 Afmetingen 20,13 Art. 9.06 Manoeuvreerbaarheid van schepen en samenstellen 20,14 Keurmerk navigatielantaarns 20,18 Lichten en dagtekens 20,18 Art. 9.04 Kleine schepen 20,13 Art. 10.03 Bijkomende lichten en bijkomend dagteken beperkt 20,14 Art. 10.04 Bijkomend licht en dagteken schepen gevaarlijk st 20,14 Hoofdstuk 3. Optische tekens van schepen 20,11 Art. 10.06 Wit lichtsein 20,14 Art. 10.02 Schepen die vanwege hun diepgang of hun lengte be 20,14 Varen bij slecht zicht 20,19 Art. 8.04 Verplichtingen bestuurder 20,13 Lichten van kleine motorschepen 20,18 Art. 10.01 Toepassingsgebied 20,14 Hoofdstuk 9. Bijz. bep. scheepvaart op Rijks beheerde vaarwe 20,13 Art. 9.01 Toepassingsgebied 20,13 Art. 1.09 Sturen van een schip 20,10 Art. 1.10 Scheepsbescheiden 20,10 Bijlage 14. Ligplaats nemen 20,16 Marifoon let op!!!! 20,18 Art. 3.08 Lichten van alleenvarende en geassisterde motorsch 20,11 Art. 3.29 Dagtekens van slepen en van motorschepen die assis 20,11 Hoofdstuk 10. Bijz. bep. vaarwegen tussen de zee en de zeeha 20,14 Art. 6.02 Kleine schepen; algemene bepalingen 20,11 Art. 6.03a Koers kruisen 20,11 Art. 6.04 Naderen op tegengestelde koersen op alle vaarwegen 20,12 Art. 6.21c Doen van mededelingen tussen de schepen in een sl 20,12 Art. 10.05 Vlaggeseinen van het Internationaal Seinboek 20,14 Art. 7.02 Ligplaats nemen (ankeren en meren) 20,12 Hoofdstuk 8. Aanvullende bepalingen 20,12 Art. 8.03 Inrichting 20,12 Art. 8.02 Registratieteken 20,12 Wat verandert er in het BPR per 1 januari 1995? 20,18 Art. 8.05 Eigenaar 20,13 Alcohol, medicijnen en drugs 20,18 Voorzorgsmaatregelen 20,18 Hoofdstuk 13. Bijz. bep. scheepvaart van, naar en in de have 20,15 Bijlage 7. Verkeerstekens 20,15 Bijlage 13. Toegestane afm. schepen op vaarwegen bedoeld art 20,15 Art. 9.03 Ligplaats nemen (ankeren en meren) 20,13 Art. 3.02 Lichten 20,11 Art. 9.05 Zeilplanken 20,14 Bijlagen 20,19 Hernummering 20,19 Reglementen rijn en binnenvaart 20,19 Abonnement 20,19 1.02 Schipper 20,19 1.03 Verplichting van de bemanning en andere personen 20,19 8.14 Blijfweg sein 20,20 8.16 Gesleepte schepen 20,20 Art. 8.01 Registratiebewijs 20,12 Art. 10.07 Meld- en uitluisterplicht 20,15 Art. 10.08 Bijzondere voorrangsregels 20,15 7e wijzigingsbesluit van het BPR 20,4 Waterscooter 20,18 Art. 8.06 Waterskiën 20,13 Hoofdstuk 12. Bijz. bep. scheepvaart op de langs de Westerschelde 20,15 Art. 1.02 De schipper 20,10 Hoofdstuk 7. Regels voor het ligplaats nemen 20,12 Art. 10.10 Ligplaats nemen in de nabijheid van een schip met 20,15 Hoofdstuk 11. Bijz. bep. scheepvaart op de boventoeleidingskanalen 20,15 Bijlage 16. Zeilplanken 20,17 Bijlage 17. Manoeuvreerbaarheid van schepen en samenstellen 20,17 Hoofdstuk 6. Vaarregels 20,11 Art. 2 20,10 Binnenvaartpolitiereglement 20,10 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 20,10 Art. 1.01 Betekenis van enige uitdrukkingen 20,10 Art. 10.09 Verbod dicht langs schip varen dat gevaarlijke stoffen 20,15 Bijlage 15. Kleine schepen 20,16 Belangrijke wijzigingen van het BPR 20,10 Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement 20,10 Borden waterscooters 20,19

Terug naar het begin

Brand
Wat is brand? 08,09 Literatuurlijst 08,34 Blusmiddelen: combinaties van blusstoffen. 08,18 Rol van de schipper. 08,22 Brand 08,09 Veiligheidsplan, voorbeeld, gedeelte 08,45 Halon handblussers verboden op rijn 20,25 Sprinklers en sprinklersysteem 08,40 Blusmiddelen: blusmethoden. 08,16 Blusstoffen, tabellarisch overzicht 08,38-39 Voorschriften binnenvaart (bz) 08,27 Halonenbank 15,33 Blusmiddelen: blusstoffenoverzicht. 08,17 Nevel gaat vuur effectief te lijf 17,17 Ontwerp: systematiek 08,11 Ontwerp: warmtetransport en de indeling van een schip. 08,15 Ontwerp: wettelijke eisen. 08,13 Binnenschepenbesluit deel II 7.03 en III h. 9 08,23-27 Blusmiddelen, blusmiddelen. 08,18 Brandklassen. 08,09 Schepenwet 08,19 Halon als blusmiddel verboden op de rijn. 15,33 Sprinkler, schema's halon en co2 08,41 Standaard alarmrol 08,46 Schema bewusteloosheid ten gevolge van brand 08,47 Brandpreventie! 08,11 Blusstoffen, overzicht 08,36 Brandontdekkingssysteem, nieuw 08,27 Brandklassen en verdeling bluseenheden 08,37 Halon 17,18 Wat kan brand veroorzaken? 08,11 Co2 blussing in besloten ruimten 08,28-30 Poederblusinstallatie, schema 08,42 Rol van de bemanning. 08,21 Blussen met co2 beperken 08,31-34 Omgaan met risico's 08,05 Blusmiddelen: schadelijkheid van de blusstoffen. 08,18 Geen schade 17,17 Veiligheidsplan en brandrol. 08,21 Tekens voor veiligheidsplan, lijst 08,43-44 Ontwerp: aandachtspunten. 08,11 Tien liter water voldoende om machinekamerbrand te blussen 17,17 Blusmiddelen: de werking van enkele blusstoffen. 08,17

Terug naar het begin

Brochure Aansprakelijkheid 20,25

Terug naar het begin

Buitenboordmotor
Vaartechnisch inzicht 16,26 Stationair toerental 16,25 Centreren 16,12 Vooruit afvaren 16,28 Dweil 16,27 Bevestigen van de motor op de spiegel 16,12 Plaats riemen, pikhaak en bootshaak 16,27 Indeling 16,Boot Gedrag van motor en boot, gewichtsverdeling 16,15 Gevaar 16,11 Vastzetten van de motor 16,13 Roeiriemen 16,27 Schroeven, kiezen van een schroef 16,15 De werking van de 2-takt motor 16,07 De werking van de motor 16,06 Menginstructies 16,16 Merken reserve brandstof 16,10 De boot zelf 16,26 Spiegelhoekafstelling 16,14 Behandeling buitenboordmotor, die onder water is geweest 16,09 Afstellen van de stuurfrictie 16,14 Aanbrengen van de schroef 16,15 Hoogte-afstelling 16,12 Bediening, elektrisch gestarte typen met afstandsbediening 16,20 Geef uw motor wat hem toekomt 16,06 De smering van het overbrengingsmechanisme 16,08 Bediening, typen met stuurknuppel op de motor 16,18 Doorspoelen van de koelinrichting 16,23 Varen in een kanaal 16,27 Proefvaren 16,29 Verwijderen van de schroef 16,15 Onderhoud van de ontsteking 16,24 Accu en elektrische accessoires 16,14 Noodstart, starten van elektrisch gestarte typen 16,21 Vervoer van de boot/motor 16,25 Motor van de boot afhalen 16,26 Motorbedieningsorganen 16,17 Eisen machtiging bootleiding m1a 16,04 Waterpompwerking (met thermostaat) 16,21 Controle en onderhoud 16,23 Aanbevolen olie 16,16 Aanleggen aan een steiger of langszij een ander vaartuig 16,27 Slepen 16,30 Aanbrengen 16,22 Het doorvaren van een engte, bv. een brug 16,29 Waarschuwing 16,11 Repareren van de schroef 16,15 De smering van de 2-takt motor 16,07 Inleiding 16,26 Inloopprocedure 16,16 Stoppen 16,21 Draaicirkel 16,29 Gebruik van de motor 16,11 Gebruik van schip en inventaris 16,26 Mengsel voor laag toerental 16,25 Landvasten 16,27 Sleeplijn 16,27 Draaghandgreep 16,12 Toelichting eisen mbl M1a 16,04 Aanbevolen brandstof 16,16 Het benzine-olie-mengsel 16,08 Voor stroom of voor de wind bij een engte 16,30 Handgestarte typen 16,21 Starten van een koude motor 16,20 Starten van een warme motor 16,20 De 2-takt motor gedurende de winter 16,09 Starten 16,18 Stootwillen 16,26 Puts 16,27 Gasgeven/schakelen 16,21 Kennisgeving 16,11 Verwijderen en aanbrengen van de kap 16,22 Behandelingsvoorschrift van brandstoffen 16,10 Afstellen van de carburateur 16,25 Noodstop 16,29 Ondiepwaterstand 16,14 Waterpompwerking (zonder thermostaat) 16,21 Aan elkaar meren van twee vletten en gekoppeld slepen 16,31 Dwars wegzetten 16,29 Het anker 16,26 Opklappen van de motor 16,13 Na het starten 16,18 Smeren van de tandwielkast 16,22 Afstandsbedieningsorganen 16,19 Automatische spiegelhoekinstelling 16,13 De buitenboordmotor 16,06 Wegvaren van een steiger 16,28 Opklapstand 16,14 Bediening, typen met stuurknuppel op de motor 16,18 Achteruit afvaren 16,28 Reinigen van de brandstoffilters 16,24 Reddingsmiddelen 16,26 Installeren brandstoftank en aansluiten brandstofleidingen 16,15 Onderzijde van de boot 16,16 Opgelet 16,11 Verzekering 16,32 Oefening voor stroom aanleggen 16,30 Tips voor de verzorging en het gebruik van de 2-takt motor 16,08 Stoppen 16,19 Tips voor de behandeling van de 2-takt motor 16,08 Oefening slepen 16,31 Tips voor het weer in bedrijf stellen 16,09

Terug naar het begin

Casco
Stuurwerk, hoe een Engels stuurwerk Hollands leerde draaien 01,17 Watervervuiling, schuurmachines watersporter in beslag 09,07 Lek dichten met pur schuim 06,09 Schip afsteken? pokkeklus? 10,18

Terug naar het begin

Diversen
Abonnement op m3 blad, aanmeldingsformulier 12,33 Uitslag van de M3 enquète 12,34-41 Bunkeren, regeling belastingvrij tanken II 03,13 Plasberm langs noordhollandsch kanaal 17,16 Te koop aangeboden: wachtschip 10,18-20 Voorlopige opzet van de "katerns" 13,05 Bunkeren accijnsvrij 01,19 Doorvaart amsterdam goedkoper 02,05

Terug naar het begin

EHBO
Acute situaties 20,30 KNRM-hulpverlening gebaat bij standaard 20,30 Praktische ehbo-koffers voor de watersporter 20,29 Absolute leek als uitgangspunt 20,29 Waar zijn de EHBO-sets te koop? 20,30 Nieuwe methode voor redden van drenkelingen 09,08 Onderkoeling (hypothermie) leidraad voor de ziekenverpleger 09,09-12 Drie EHBO-koffers 20,29

Terug naar het begin

Electriciteit
Bescherm elektrische kabels tegen beschadigen 10,15 De walaansluiting 06,14 Aarddraad 10,14 Lage spanning 10,14 7 noodstroomvoorziening 17,14 Aggregaten: inleiding 11,11 Breng tijdelijke elektrische kabels veilig omhoog 10,14 Vakmensen erbij 10,13 Snoeren en kabels 06,12 Verdeelkasten 10,15 Varen onder invloed strenger aangepakt. 17,16 Elektriciteit kan veilig 10,12 Electrische aggregaten vervolg van nr 15 17,14 Overige wijzigingen 20,33 Vervang defecte elektrische kabels en stekkers direct 10,13 Elektrische aggregaten 3 13,12 5.3 isolatiebewaking 13,13 Ingraven 10,15 Bescherming 10,15 Verdeelkast 06,14 Systematisch onderhoud 10,12 Kwaliteitseisen 10,12 Beschadigingen 10,13 Aardlekschakelaar 06,14 Aggregaten; Tn-stelsel 12,14 Aggregaten: elektrische stroomstelsels 11,12 Maximale uitschakeltijd als funktie van de aanrakingsspannin 13,12 Kleurwijzigingen 20,33 Ophangen 10,14 Harmonisatie van ge‹soleerde soepele sterkstroomleidingen 20,33 Aggregaten: algemeen 11,11 Kabelgoten 10,14 5.2 vereffeningsleidingen 13,12 Gevaren 10,13 Zekering vervangen 10,13 5 veiligheidsmaatregelen 13,12 Aggregaten; Im-stelsel 12,14 5.1 aarding 13,12 Aggregaten; Iu-stelsel 12,14 Storingzoeken 06,16 Minder ontzag 10,14 Ongeval 10,13 Op kantoor 10,15 Samenbouw 10,12 Langer tijdelijk 10,14 Niet gewoon doorgaan 10,13

Terug naar het begin

Gas
Hoe wordt gas geleverd? 11,05 Waarom moet een gasfles staan? 11,06 Patentslang - lagedruk 12,07 Deel 5, de gebruikers 15,05 Zwart rubberen slang zonder inlagen 12,06 Het vervoer 10,08 Lekzoeker 12,08 Voorbeeld van een flessenkast aan boord van schepen 11,08 Explosie, een halve liter 10,08 Gasflessen 10,05 Installatie 10,05 Wat doen bij brand, gevaar voor verstikking, overige gevaren 09,05;06 Waarom is een gasfles nooit helemaal vol? 11,05 Slangen en leidingen 12,05-09 Gaskist, reduceren en slangen 11,05 Distributienet 12,06 Ontdek je lekje 12,08 Leidingen en distributienet 13,06 Gasontploffing, vijf gewonden op het ijselmeer 01,18 LPG conclusies 02,06 Lpg wisselreservoirs niet toegestaan 02,06 Kamperen: een gewoon reduceer 11,10 Nen 3375 hoofdstuk ii 15,05 Betekenis gevaarsindicatienummer 10,09 Waarom? 15,06 Kamperen: een 50 grams regelaar 11,10 Reserve flessen en lege flessen 10,07 Wat kunt u doen bij een ongeluk? 10,10 Hoelang doe je met een fles gas? 11,06 Propaan, butaan, eigenschappen, gevaar, opslag 09,03-06 Controleren juistheid van ingestelde gasdruk? 11,09 Aan boord: gasflesaansluitslang met 2 ms koppelingen 11,10 Synthetisch rubberen slang 12,06 De leidingen; controlelijst ANWB/HISWA 12,09 Oranje-rode rubberen slang met inlage 12,06 Vn-nummer 10,09 Welke reduceer op welke gaskraan? 11,09 Van geval tot (on)geval 10,08 Lpg aan boord ja of nee 02,05 Vloeibaargasinstallatie voor huishoudelijk gebruik 10,05 Wat voor beveiliging? 15,06 Opstelling en inrichting van de flessenkast 10,06 Buisleidingen en flexibele leidingen 12,05 Aan boord: verloopnippel Shell-benegas 11,10 Drukregelaars 11,08 Algemene regelen 10,05 Opstelling van verbruikstoestellen 15,05 Staatsblad 466 binnenschepenbesluit 15,05 LPG, wat is LPG 02,05 Artikel 8.10 gebruiksapparaten en de opstelling daarvan 15,05 Aan de gasslang zit veel vast! 12,06 Beveiliging van gastoestellen 15,06 Herkennen vervoer gevaarlijke stoffen 10,08 Hoe werkt een gasfles? 11,05 Aan boord: koppel T voor het aansluiten van 2 flessen 11,10 Aan boord: propaanregelaar met afblaasveiligheid 11,10 Aan boord: muurfitting 11,10 Bevestiging regelaar 11,10 Beugels 12,08 Gebruik van gas 15,11 Hogedruk slang 12,07

Terug naar het begin

Gasolie
Dieseldiertjes... 20,23 Inferieure dieselolie leidt tot ongevallen in de scheepvaart 20,10

Terug naar het begin

In de bladen gezien
Telefoonnummer landelijk commando rp te water 09,06 Onderhoud overlevingspakken 12,25 Reddingmaatschappij fusie 12,26

Terug naar het begin

Katerns
Het kopen 13,05 Het in orde maken 13,05 Varen 13,05

Terug naar het begin

Kennis schip en tuig
Schalken van de luiken 02,15 Luikenkap 02,09 Schild, voor en achterschild 02,11 Ruim openleggen 02,14 Luiken 02,13 Merkels 02,13 Scheerbalken 02,13 Gebint, scheerbalken 02,11 Den 02,09

Terug naar het begin

KNZHRM
Oproep reddingsmaatschappij 12,24

Terug naar het begin

Kosten
Vaartuigenbelasting start in 1992 06,13 Vaarbelasting in 1992 een feit 09,06 Vaarbelasting ook voor scouting? 12,25

Terug naar het begin

Landelijk bureau
Zuinig of bezuiniging? 20, Grote tijds-spanne 20,3

Terug naar het begin

LB reorganisatie
Admiraliteiten 20,bl LNTC is één geheel 20,bijlage Spoedeisende werkzaamheden 20,bijlage De taken van de LNTC 20,bl Invulling vrijwilligers waterwerk 20,bl Reorganisatie 20,3 De huidige leden van de LNTC 20,bl Zeilschool 20,bl Landelijke Admiraliteit 20,bl Versnippering 20,bl

Terug naar het begin

M3
Uitvoering nummer 20 20,3 Waar is nummer 19 20,3 Komende publicaties 20,4 De plannen 20,3 De kosten 20,3

Terug naar het begin

Manoeuvreren
Voorbeelden van fouten. 01,06 Wrijfhout 01,05 Schroefwerking, directe schroefwerking 04,11 Communicatie met de roerganger 01,06 Schroefwerking, volgstroom 04,11 Verantwoordelijkheid aan boord 04,16 Kennis meest voorkomende manoeuvre's 01,06 Voorkomende werkzaamheden en wat we moeten weten en kunnen 01,05 Trossen uitbrengen 03,08 Omgaan met het schip trossen beleggen 03,08 Slepen en sleephulp 03,17 Oog voor veiligheid 01,06 Trossen en draden, het werken met 03,07 Schroefwerking, indirecte schroefwerking 04,12 Werplijn 01,06 Vaar-informatie 04,19

Terug naar het begin

Marifoon
Aanwijzing 03,10 Niet meer toegestane marifoons 12,27-33 Informatie 15,25 Aanpassen 15,24 Borden 03,12 Pas op!!! afgekeurde marifoons!!! 15,24 Atis voor nieuwe marifoons binnenkort verplicht 15,24 Blindgangers 03,11 Kanaal 10 03,11 Lijst van afgekeurde marifoons 15,26 Uitluisterplicht vraagt meer marifoon-discipline 03,10 Speciaal wedstrijdkanaal 03,12 Verbod voor 3300 marifoons 15,24 Ontvanger 15,25 Blokkanalen. 04,09 Aan te passen marifoons 15,25 Marifoon kanalen beneden rivierengebied 09,18 Amsterdam brengt marifoonblokken kleurrijk in beeld 06,08 Marifoonexamens zwaarder 12,26 Scheepshoorn niet meer hoorbaar 20,30

Terug naar het begin

Meteo
Regionaal weerbericht voor de beroeps en pleziervaart 06,08

Terug naar het begin

Milieu
Een nieuwe plee 2 15,08 Buffertanks 18,16 Onderzoek. 18,07 Het afspuiten, zorg dat het milieuvriendelijk gebeurd! 18,16 Controleer de ontluchtingsleiding 18,16 Langere verversings-intervallen 18,11 Invloed op de olietoestand. 18,12 Zomerkamp ha fijn? kampdoop ja of nee? 18,05 Toilet, douche en keuken-water 18,06 Waaruit bestaat de vervuiling bij het afspuiten? 18,16 Teercommissie werkt aan handleiding teervervangende produkte 18,24 Hiswa onderzoekt kansen van biodiesel en bio-smeerolie. 18,13 Afgifte bilgewater a'dam neemt toe. 18,15 Clubhuis en wachtschip schoonhouden 18,06 Teerhoudende produkten 18,22 Drie manieren van scheiden. 18,15 Niet zomaar een vloer! 18,17 Milieu-effectrapportage 18,31 Toilet schoonhouden 18,09 Van stront naar grond 18,08 Hoe dan onderhoud plegen? 18,19 Een nieuwe plee aan boord 13,16 Mobil hydrauliek olie eal 224h 18,14 Waarom een bezinkput? 18,17 Gebruik duurzame verfprodukten! 18,22 Ongezuiverd lozen 18,07 Een voorbeeld van onvoldoende zorg 18,29 Invloed op de verontreiniging van de motor. 18,13 Regelingen die het ontstaan van afvalstoffen beperken 18,36 Verven met beleid, wat is dat? 18,22 Anti-fouling 18,21 Het bypass-filter 18,11 De milieuvergunning van onze haven 20,31 Omgaan met onze omgeving 18,05 De verwerkingsvergunning 18,36 Bilgewater 18,14 Moderne poepdoos. 18,07 Groot onderhoud 18,16 Invloed op de slijtage van de motor 18,13 Afvalstoffenwet 18,35 Verf, een belasting voor het milieu! 18,20 Milieu-wetgeving 18,30 Veilig omgaan met electrische apparaten en systemen! 18,18 Op wat voor manier vervuilen conserveringsmiddelen? 18,20 Vuilwatertank 18,06 Behoedzaam omgaan met kunststoffen! 18,22 Soorten afval 18,26 De tien meest gestelde vragen over verf en milieu 18,23 Naar milieuvriendelijk onderhoud 18,19 Zelf doen 18,06 Milieuvriendelijk konserveringsolie 18,25 Hoe kan het afspuiten milieuvriendelijker gebeuren? 18,16 Aansprakelijkheid voor milieuschade 18,28 Kan een motor die niet loopt ook vervuilen? 18,10 Vervuiling van de motor zelf. 18,11 Wet geluidhinder 18,37 Dordtse firma komt met milieuvriendelijke teer 18,24 Wet chemische afvalstoffen 18,36 Hinderwet 18,31 Verf in de toekomst 18,22 Filtering in bypass 18,12 Afspuiten op de juiste manier 18,18 Branden, een aanslag op het milieu! 18,29 De wet algemene bepalingen milieuhygi‰ne 18,30 Richtlijnen voor opslag van chemisch afval 18,27 Schuren, verwaarloos jezelf en de omgeving niet! 18,19 Chemische toiletten: waar leeg je de emmer? 18,06 Brandstof tanken, maar dan wel voorzichtig! 18,15 Is anti-fouling zo vervuilend? 18,21 Lozingenbesluit bodembescherming 18,34 Verzekeren en het milieu 18,27 Wet bodembescherming 18,34 Wet verontreiniging oppervlaktewateren 18,33 Minder motorslijtage. 18,11 De achtergronden van de aanleg van een voorziening 18,38 Verbod op 'terpentineverf'? 18,25 Milieu-aansprakelijkheid van het verenigingslid 18,29 De werking van het ntz-filter 18,12 Wordt het motoronderhoud wel milieuvriendelijk uitgevoerd? 18,10 Wetenschappelijk onderzoek. 18,12 Vervuiling van de motorolie 18,11 Overige geluidhinder, 18,38 Motoren en dekwerktuigen 18,09 Onderwaterverven 18,21 Hoe zijn verven samengesteld? 18,20 De watersportvereniging en aansprakelijke derden 18,29

Terug naar het begin

Motoren
Bediening en onderhoud; uurkontrole hoofdmotor 12,13 Bediening en onderhoud; startlijst hoofdmotor 12,12 Bediening en onderhoud; kontroles tijdens de vaart 12,11 Bedrijfsklaar maken 12,10

Terug naar het begin

Motoren diesel
Mariniseren van automotoren 20,7 Motorenoverzicht 03,04 Trillingen van de motor dempen 03,14 Cardanassen z en w opstelling, werking 04,06 Cardanassen, montage, smeerpunten 04,07;08 Hoe maak ik mijn motor zo vlug mogelijk onbruikbaar 09,13 Werkgroep oude motoren en opduwers 15,28 Catalogi van motoren 15,32 Literatuurlijst 15,32

Terug naar het begin

Motortechniek
Gasolie, brandgevaar in de machinekamer 07,18 Gasolie, scheepsregelaar gebruiksaanwijzing 07,13 Gasolie brandstofleidingen 07,18 Handboeken 03,04 Gasolie, scheepsregelaar afstelling van de opbrengst 07,15 Gasolie, regelaar 07,10 Gasolie gaasfilter 04,03 Gasolie filters 06,03 Gasolie, gemeenten rond het IJselmeer: motoren en kachels 07,07 Gasolie katoenfilter 04,06 Gasolie filters ontluchten 06,07 Gasolie doekfilter 04,05 Gasolie verwarming 07,08 Gasolie dagtank 01,09 Gasolie, scheepsregelaar toepassing, installatie 07,14 Gasolie, voorbeeld van een brandstofsysteem. 07,16 Gasolie, scheepsbouwkundige eisen scouting nederland 07,04 Gasolie, veiligheidsregelaar, gebruiksaanwijzing 07,11 Gasolie spleetfilter 04,05 Gasolie brandstoftank 01,07 Gasolie, scheepsbouwkundige eisen binnenschepenbesluit 07,04 Lijst van onderdelen- en instruktieboekjes. 15,28 Gasolie viltbuisfilter 04,04 Toevoerleiding brandstof naar de motor 02,07 Gasolie, reglement van schepen op de rijn 07,06 Gasolie brandstofsysteem op de motor 03,04 Gasolie brandstofniveauregelaar 07,13 Gasolie auto-cleanfilter 04,04 Gasolie brandstofvoorziening motor 01,07 Gasolie, oliekachels aan boord, inleiding, werking 07,08;09 Gasolie filters storingen 06,07 Gasolie filters 04,03 Gasolie papierfilter 06,05 Gasolie filters vergelijking diverse types 06,06 Winterberging en het brandstofsysteem 06,08 Gasolie, installatiemogelijkheden verwarmingssysteem. 07,17 Algemene opmerkingen brandstoffilters 06,07 Gasolie, scheepsregelaar, onderhoud, olievoorfilter. 07,15 Gasolie viltfilters 06,04 Gasolie, voorschriften binnenvaart klassecertificaat 07,07

Terug naar het begin

Navigatie
Meerpalen maas onbruikbaar 05,04 Voorbeeld van een vaartochtplanning 09,17 Naar Roermond met wachtschepen 04,13 Amsterdam Rijnkanaal tot tiel 05,33 Vanaf meppel via IJssel, Pannerdenskanaal, Waal, Nijmegen 05,05 Overzichtskaart vaarwegen Nederland 05,64 Waal Tiel tot kanaal van St. Andries 05,39 Maas stroomafwaarts vanaf Maas-Waalkanaal tot hollandse diep 05,53 Kanaal van St. Andries 05,41 Lek stroomafwaarts tot aan Krimpen aan de Lek 05,42 Stroomafwaarts Maas Roermond tot Maas - Waalkanaal 05,29 Naar Roermond met wachtschepen 2 05,03

Terug naar het begin

NTR
NTR (Nautisch Technische Richtlijn) 20,4

Terug naar het begin

Onderhoud
Een goede kwast is goed onderhoud waard 13,14 Ontroesten zonder stralen 17,16 Het onderhoud van een verfkwast 13,14

Terug naar het begin

Regelgeving
Keuringseisen voor schepen, brief aan/van dgsm 09,07;08 Bijzondere reglementen, snelle motorboten 09,14-16 Scheepvaartreglement westerschelde 06,16 Brandmerk 15,20 Het kadaster ook voor schepen 15,20 Donkere wolken - wat we nog te goed hebben 06,12 Bar (binnenaanvaringsreglement) 02,17 Tot besluit 15,22 Vaarbewijs 11,24 Arp, algemeen reglement van politie 06,18 Klein vaarbewijs uitgesteld tot april 1992 12,26 Rpr (rijnvaart politie reglement) 02,18 Binnenschepenwet 2 12,19-23 Perikelen met meetbrief, eigendomsbewijzen enz. 15,20 Adressen 15,21 Registratie 15,21 Wat moet u doen om een pleziervaartuig te boek te stellen 15,21 Eigendom 15,20 Binnenschepenwet 11,19-24 Zar, be palingen ter voorkoming van aanvaring op zee 06,17 Niet teboekgesteld / wel teboekgesteld. 15,23 Te goeder trouw 15,20 Bpr (binnenvaart politie reglement) 02,17 Wijziging politiereglement 17,16 Binnenschepenwet 11,19-24 Kosten 15,21 Burgerlijk wetboek strop voor aantal scheepsmakelaars 15,08 Meetbrief 15,23

Terug naar het begin

RPR
Art. 4.05 Marifoon 20,18 Rijnvaartpolitiereglement 20,17 Hoofdstuk 4. Geluidsseinen van schepen; marifoon; radar 20,18 Art. 1.10 Scheepsbescheiden 20,18 Art. 4.06 Radar 20,18 Art. 1.02 Schipper 20,17 Art. 1.09 Bediening van het roer 20,18 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 20,17 Art. 1.07 Ten hoogste toegelaten belading en aantal passagie 20,17 Art. 1.03 Verplichtingen van de bemanning en van andere pers 20,17 (Uittreksel) Rijnvaartpolitiereglement 1983 20,17

Terug naar het begin

Schade en schande
Vaarbevoegdheid 02,04 Motordrijvers 02,04 Verzekering 02,04

Terug naar het begin

Scheepspapieren
Scheepsmeting na 1 januari centraal vanuit rijswijk 03,12 Doorhaling teboekstelling 17,13 Het afgebouwde recreatieschip, heeft met goederen gevaren 17,10 Schepen voor de beroepsvaart 17,10 De recreatieschepen 17,10 Machtiging maritieme vhf radiotelefonie 01,11 (binnen)schepen 17,12 Onderhandse akte van koop en verkoop, voorbeeld van een 01,16 De charterschepen 17,10 Verkrijgende verjaring 17,13 Verzekeringspolissen 01,12 Verdrag van geneve 17,12 Teboekstelling 17,12 Artikelen uit boek 8 voorzover van toepassing 17,12 Schepen en hun teboekstelling 17,10 Voorbeelden van praktijk mogelijkheden 17,10 Certificaat van onderzoek 01,10 Tot besluit 17,13 Onderhandse akte (opgemaakt anders dan bovenstaand) 17,11 Vaarvergunningen 01,12 Levering van teboekstaande binnenschepen 17,13 Meerdere doorverkopen 17,11 Binnenschip art. 3. 1. in dit wetboek worden verstaan onder 17,12 Monsterrol 01,14 Certificaat van goedkeuring radar 01,12 Enige opmerkingen 17,08 Het niet-teboekgestelde plezierjacht 17,11 Overdracht van onroerende zaken 17,12 Woonschepen 17,10 Zakelijke rechten op binnenschip 17,13 Er zijn meer dan 5 jaren verstreken na de dag van overdracht 17,11 Openbaar register 17,12 Reactie van de commissie voor de verzoekschriften 17,07 Meetbrief 01,11 Boek 8, iii. binnenvaartrecht, titel 8 17,12 Er zijn nog geen 5 jaren verstreken 17,11 Het wel-teboekgestelde plezierjacht 17,11 Teboekstelling en meetbrieven van binnenschepen 17,06 Sn-examen 18,3 Scheepsjournaal. 01,15 Verplichting verzoek teboekstelling 17,13 Binnenwater 17,12 Vervallen van de meetbrief 17,09 Vaarbewijs fiasco 01,18 Nederlandse notaris 17,12 Perikelen rond teboekstelling 17,06 Verzoekschriften van de tweede kamer 17,07 Bewijs van eigendom 01,12 Art. 783: het register voor schepen 17,10 Artikelen uit nieuw burgelijk wetboek 3 titel 4, afdeling 2 17,12 Reactie op bezwaar 17,08 Inleiding 17,06 Het afgebouwde recreatieschip, nooit goederen vervoerd 17,10 Een wel teboekgesteld schip is onroerend in de zin van 17,11

Terug naar het begin

Schroefslag
Een geluk bij een ongeluk 20,23

Terug naar het begin

Typologie
Boltjalk 11,13;14 Het bolschip 11,13;14 De platte bol 11,13;14 Bolle met boord 11,13;14 Overzicht schepen met een rechte steven 06,10 De bolpraam 11,13;14 Opgeboeide bol 11,13;14 De praam 11,13;14

Terug naar het begin

Vaarbewijs
Pleidooi voor hogere leeftijdsgrens klein vaarbewijs 20,29

Terug naar het begin

Vastvaren
Tornopdracht/Hulpverleningsopdracht 20,35 Tornloontarieven 20,35 Hulp- en bergloonkosten 20,34

Terug naar het begin

Veiligheid
Artikel 3.35 onmanoeuvreerbaar worden 19,11 Gebruik de vaarregels goed 19,09 Kamer wil varen onder invloed van alcohol aanpakken 20,31 Artikel 6.13 keren of oversteken van het vaarwater 19,12 Aan de grond zitten 19,26 Veilig gedrag 19,05 Man over boord 19,27 Reddingsvest 15,14 Besluitvorming, varen of niet varen ? 19,08 Artikel 1.05 goed zeemanschap 19,11 Gevaren op ruim water. 19,19 De lelievlet geschikt(er) maken voor ruim water 19,19 Omslaan 19,27 Minimum uitrusting voor het binnenwater 19,18 Aan de grond zittend schip lostrekken 19,30 Alarmsystemen 15,11 Zinken 19,27 Artikel 6.04 tegengestelde koersen 19,12 Schipperszoon dood door schroefas 20,30 Mist 19,23 Het nederlandse rode kruis en oranje kruis 19,33 Veilig terug komen bij noodsituaties, en afmelden 19,31 Artikel 9.04 kleine schepen op gevaarlijke vaarwegen 19,12 Beveiligingsmiddelen 15,10 Jaarlijkse keuring 19,15 Lijst van gevaarlijke vaarwegen 19,13 Artikel 6.03a kruisende koersen 19,12 Brandweer 19,33 Verdwalen 19,25 Brand 19,31 Kustwachtcentrum ijmuiden 19,32 De Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen 19,20 Koolmonoxyde uit gaskachel doodt jachteigenaar (35) 20,31 All-risk verzekering 19,21 Het IJsselmeer 19,20 Aansprakelijkheids verzekering voor particulieren 19,21 Artikel 6.02 kleine schepen algemeen 19,12 Literatuur 19,34 Storm 19,24 Startblokkeerinrichtingen 15,10 Melden 19,08 Verzekeringen 19,20 Gedragsregels op en rond het water 19,05 Veiligheid 15,13 Geen controle hebben over het schip, reven 19,25 Hoofdregels bij noodsituaties: 19,23 Startprocedure 15,12 Onmanoeuvreerbaar worden 19,26 Explosie 18,03 Diploma's 19,14 Artikel 6.30 varen bij slecht zicht 19,12 Artikel 1.17 aan de grond lopen en zinken 19,11 06-11 19,23 Man overboord 15,14 Oppakken van een stuurloos schip 19,29 Minimum uitrusting voor ruim water 19,18 Zwem- en reddingvesten, reddingboei 19,07 Rijkspolitie te water 19,32 Kleding en het weer 19,14 Mond op mond beademing 19,30 Wat is veiligheid? 19,05 Bepaal uw risico 15,10 Koken aan boord 15,12 Veilig varen 19,08 De mens 19,13 Wat te doen bij schade 19,22 Veilig zwemmen 19,06 Waarom een lelievlet ongeschikt is voor ruim water 19,19 Hoofdstuk 5 verkeerstekens 19,12 Veiligheidsorganisaties 19,31 Kluisjes 15,11 Blussen 15,12 Welke verzekering kies je 19,22 Motor 15,12 Stilliggen 19,07 Artikel 3.36a de ankerbal 19,11 Buitenboordmotorsloten 15,10 In het water 15,13 Het kiezen van de groep en veiligheidsmaatregelen 15,16 Varen op ruim vaarwater, zeewaardigheid 19,20 Merken en registreren 15,10 Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 19,21 Overwintering 15,12 Verwarmingsapparaten 15,12 Onderhoud 19,15 Hangsloten 15,11 Electrische aggregaten 15,16 Sloten voor luiken en deuren 15,11 Een veilig schip 19,15 Zeeziekte 19,25 Het bpr 19,11 De rivieren 19,20 Koninklijke nederlandse bond tot het redden van drenkelingen 19,32 Onweer 19,24 Artikel 1.18 vrij maken van het vaarwater 19,11 Voorkom brand aan boord 15,11 De uitrusting 19,18 Artikel 3.46 noodtekens 19,11 Koninklijke nederlandse redding maatschappij 19,31 Stuurblokkeringen 15,10 Artikel 7.07 ligplaats bij gevaarlijke stoffen 19,12 Hoofdstuk 4 geluidsseinen 19,12 Veilig varen met pleziervaartuigen 15,09 Wat m o e t de drenkeling doen? 15,15 Varen in snelle motorboten 15,14 Duisternis 19,23 Noodsituaties 19,22 Tips voor leuke excursies 19,34 Artikel 9.05 zeilplanken op gevaarlijke vaarwegen 19,13

Terug naar het begin

Verf
Zinkstofprimerlaag verder afwerken 20,32

Terug naar het begin

Verzekering
Wa bij aanvaringen verhoogd 04,17

Terug naar het begin

VR-THEO
VR-THEO Vragen veranderen met UNI-2 20,7 VR-THEO examen terugkoppeling lijsten 20,8 VR-THEO Vooruitgave en nieuwe versie 20,7

Terug naar het begin

Wachtschepen
Verslag van de prins Willem groep Haarlem 11,25-28 Jacoba deel 2: de historie van het schip 12,15;16 Jacoba deel 2: hoe de jacoba II dan wel vaart 12,15-18 Jacoba deel 3 13,09 Hoe wij van de welvaart aan de Jacoba II kwamen 11,15-18 Jacoba deel 2: de stam en het varen 12,16-18 Nieuwe historische zicht op de "Jacoba II" 15,18 Wachtschip Poseidon 06,11 Wachtschepen en contactadressen 04,23

Hasebroekstraat 7, 1962 SV Heemskerk. 0031 251 23 00 50   

Terug naar het begin