Terug naar het menu

Verschenen technische artikelen uit"INFO 20M"

Voor de meest recente informatie zie de website INFO 20M

(laatste bewerking: maart 2011)

Disclaimer
Copyright
Indeling naar onderwerpen:
00 Algemeen
01 Motorkennis
02 Lucht in en uitlaat systeem
03 Brandstof systeem
04 Smeer systeem
05 Koel systeem
06 Elektrisch systeem
07 Keerkoppeling
08 Schroef en asleiding
09 Trillingsdemping
10 Bediening en controle systeem
11 Gereedschap
12 Veiligheid Arbo en Millieu
13 Storingzoeken
14 eenheden
15 Osmose
16 Gas systeem
17 Regelgeving
18 Schip en tuig
19 Ambachten
20 Motorboot varen
21 Weer
22 Expertise
00a_presentaties_in_pdf_op_cd,_info_20m-31.pdf
02_carterdamp_ontluchting_en_condensor_20m-34;_40.pdf
02fa_droge-uitlaat_20m_23;_24;_25.pdf
02fb_droge-uitlaat_isoleren_20m_26,_27.pdf
03_brandstoftank_info_20m-25;_26,_ 27,_28,_31;_32.pdf
05_antivries.pdf
05c_huiddoorvoeren_en_afsluiters_info_20m-35.pdf
06a_de_accu_info_20m-54;_55.pdf
06e_zonnepanelen_info_20m51;_52.pdf
06f_onderdelen_boordnet_info_20m-56;_58.pdf
06i_walstroom_info_20m-36;_37;_38.pdf
06n_windmolen;_reparatie_rutland_503,_info_20m-40.pdf
08a_demperplaat_ervaringen_info_20m-53.pdf
12a_lozingsverbod_pleziervaart_janneke_bos_info_20m-36.pdf
12b_info_20m-34_houtteer_mag_weer_ruut_louwers_ea.pdf
12c_geluid_info_20m-24.pdf
12d_co_vergiftiging_info_20m-22.pdf
16k_testen_thermische-beveiliging-gasbrander,_info_20m-23.pdf
16_gas_aan_boord_info_20m-50.pdf
18a_roest_van_binnen_uit_een_onderschat_probleem_erik_takes,_info_20m-38.pdf
18b_luiken_en_merkels_info_20m-33_simon_de_waard.pdf
18c_blokrevisie_info_20m-47.pdf
18d_luchthapper.pdf
18e_ojief.pdf
19_gewast-_en_takelgaren.pdf
19_kruisbeitel.pdf
19_schiemannen_torenuurwerk.pdf
19_vethoorn.pdf
22_de_groepsletter_han_visser_info_20m-37.pdf
22_eindejaars_gebruiken_info_20m-57.pdf
22_kijken_is_niet_het_zelfde_als_zien_info_20m-29.pdf
32 bestand(en) 45 Mb Onderstaand de artikelen met een inhoudsopgave.
00a Presentaties
(0.22 Mb)

00a_presentaties_in_pdf_op_cd,_info_20m-31 laat zien hoe de indeling van de artikelen is gerealiseerd. Dit is naar aanleiding van het cursusboek "The RYA Book of Diesel Engines" van Tim Bartlett. Het toont de leerstof in een logisch opgebouwde volgorde. ISBN 0-7136-4847-3.

02 Carterdamp
(0.55 Mb)

02_carterdamp_ontluchting_en_condensor_20m-34;_40.pdf Inhoud 34: Inleiding * Blow-by gas; Open Crenkcase Ventilation (OCV) * Verbeterde ventilatie * Rechtstreeks naar het inlaatspruitstuk * Gesloten carterventilatie (CCV) * Filtersystemen * Tenslotte * Bronnen. Inhoud 34: Principe * De condensor * Meten van het vacuüm.

02fa Droge uitlaat
(1.64 Mb)

02fa_droge-uitlaat_20m_23;_24;_25.pdf Inhoud 23: Inleiding * De functies * Temperatuurverlaging * Geluiddemping * Tegendruk voor de motor * De componenten * Uitlaatspruitstuk * Cros-flow cilinderkop * Flexibele verbinding * Katalysator * Voordemper * Resonantiedemper * reflectiedemper * Interferentiedemper * Centrifugaaldemper * Weerstand tussenpijp * Absorbtie demper * Roetvanger * Roetfilter * Vonkenvanger * Gaswasser * Zwanehals * Uitlaatpijp * Buitenpijp * Regenkap.Inhoud 24: Imso roetfilter * Bescherming van het milieu * Fijn stof * Fijnstof in drie maten * Oplosbaarheid * Nadelige effecten * Koolmonoxide * Koolwaterstoffen * Roet * Stikstofoxiden * Zwaveldioxide * Meetmethodes * De toekomst. Inhoud 25: Zelf een uitlaat maken * In de zij * In de spiegel * Naar dek of door het stuurhuis * De materialen * Rekenvoorbeeld * De demper * De absorbtiedemper * Binnenpijp * Buitenpijp.

02fb Droge uitlaat isoleren
(2.44 Mb)

02fb_droge-uitlaat_isoleren_20m_26,_27.pdf Inhoud 26: Uit de Europese richtlijn * Waarom * Niet te ver koelen * Voorkomende uitlaatsystemen * 1. Ongekoelde uitlaat * 2. Ongekoelde uitlaat met waterinjectie * 3. Gekoeld uitlaatspruitstuk met ongekoelde uitlaat * 4. Watergekoeld spruitstuk met gekoelde dempers * Isoleren met minerale wol * Glaswol * Steenwol * Aluminiumsilicaat * Calcium magnesium silicaat * De keuze * Waarschuwing * Isolatiematras * Overzicht verkrijgbare materialen * Binnenglasmat * Isolatie materiaal * Buitenlaag glasmat * Glasvezel band * Handgaren * Hittebestendig machinegaren * RVS haken Inhoud 27: Kijken bij anderen * Glaswolband * Isolatie plus afdekking * Afneembare isolatie * Het zelf maken van matrashaken.

03 Brandstoftank
(2.86 Mb)

03_brandstoftank_info_20m-25;_26,_ 27,_28,_31;_32.pdf Inhoud 25: aansluiting voor de overdracht van dieselolie en de ontluchting * Artikel 8.05 Brandstoftanks, pijpleidingen en toebehoren * Diameter vulpijp * Diameter ontluchting * Vulaansluiting met overstroomvoorziening Inhoud 26: Al een BOB systeem? * 8.05 Brandstoftanks, pijpleidingen en toebehoren art. 10 en 13 * Voorzorgen * Vaste aansluiting * In overtreding * Onduidelijkheid * Het Aquasant systeem * De sensor * Schematische werking * Failsave systeem * Veiligheid * Classificatie * Periodiek onderhoud * Opmerking * Bekabeling * Installeren Inhoud 27: Tekening van de BOBflens en een centersjabloon. Inhoud 27: De brandstofkwaliteit * Verschil gasolie rood en dieselolie wit * Gasolie rood EN590 * Gasolie verwarming (HBO) * Gasolie winterkwaliteit * Puur plantaardige olie (PPO) * Biodiesel * Enkele voordelen van biodiesel * EN590 * Emissiestandaards * PPM en % * Zwavel * Dichtheid * Watergehalte * Verontreinigingen * Cetaangetal * Smerende werking * Additieven zijn geen redding * Wat zeggen de motorfabrikanten Inhoud 28: Brandstof onderhoud * Wat zegt de binnenvaartwet * Een rondje diesel * Dieselbacterie * Vacuümmeter * De fabel over condensatie in de tank * Geleverd water * Lekkende vulopening * De ontluchtingsleiding * Brandstofniveauzender * De brandstoftank * Brandstofdialyse Inhoud 31: Je loopt het een keer op * Het vervolg met een zelfsluitende afsluiter * Schoonmaken, stomen en schilderen * Zelfsluitende water aftap kraan * Het peilglas * Montage van een peilglas * De tankontluchting Inhoud 32: Beleid * Kwaliteits aspecten * Risico's * Fame nader bekeken * Methanol * Eigenschappen van Methanol * Hydrolyse * Benzine * Bio ethanol * Kwaliteitsaspecten * ETBE (ethyl tertiair butylether) * Aanbevelingen * Tanks * Filter * Water * Ingelamineerde brandstoftanks * Omgaan met problemen * Controleer de tank * Bacteriën * Verschijnselen * Voorzorgsmaatregelen.

05a Antivries
(0.094 Mb)

Zo doe ik dat: Antivries Inhoud: Koelvloeistof * Antivries * Veiligheid * Ethyleen Glycol * Propyleenglycol * Drinkwatersysteem in de winter

05c Huiddoorvoeren
(1.11 Mb)

05c_huiddoorvoeren_en_afsluiters_info_20m-35.pdf Inhoud 35: Trefwoorden * Leidingmateriaal * Intermezzo Pop Pone * Huidaansluiting / doorvoeren * Uitvoeringsvormen * Ontzinken * Bereikbaarheid * Spanningsvereffening (PVL) * Er zijn diverse voordelen * De uitvoering van PVL * De plugkraan * De schuif of Peetsafsluiter * De kogelafsluiter * Aanbevelingen.

06a De accu
(2.38 Mb)

06a_de_accu_info_20m-54;_55.pdf Inhoud 54: Waarschuwing * Explosiegevaar * De accu * De werking * Het principe * Ontladen * Laden * Sulfateren * De accu constructie * Samenstelling * Accubakken * Rooster * Positieve plaat * Negatieve plaat * Separatie * Soorten separatie * Een Cel * Elektrolyt * Levensduur * Cyclus * Soorten accu's * Natte accu * Onderhoudsarme accu * Calcium rooster * Gel accu * Constructie verschillen * Start accu * Semi-tractie accu * Tractie accu * Super havy duty accu * Spiraal accu * Kiezen naar toepassing en budget * Benodigde cycli * Maximale laadstroom * Gebruik van de installatie * Benodigde laadspanning * Relatie laadspanning en tijd * Energiebalans * Capaciteit * Levensduur van de accu * Vuistregel semitractie * Spanning en lading * Afvoer van knalgas * Het budget * De term onderhoudsvrij * Mechanisch onderhoud * Elektrisch onderhoud * Leer de accu kennen * Tips * De accu in de winter * Do's en Dont's * De gevolgen van een verkeerde behandeling Inhoud 55: De plaats van de accu * Bekijk uw systeem kritisch * Zelfdoen * Professioneel * Veiligheidsnormen * De pleziervaart zit met het volgende * Samenvatting regelgeving * Waar stellen we de accu's op * Hoe mechanisch * Hoe elektrisch * Ventilatie * Voor laadstations geldt het volgende * Opmerkingen accuruimte * Regelgeving * Certificaat van Onderzoek * Richtlijn pleziervaartuigen * Samenvatting EU regels pleziervaart * ROSR * Technische eisen wachtschepen * Binnenvaartwet 2006/87/EG.

06e Zonnepanelen
(1.97 Mb)

06e_zonnepanelen_info_20m51;_52.pdf Inhoud 51: Toepassing en gebruik * Voordelen * Nadelen * Werking zonnecel * Een zonnepaneel * Effecten van serie en parallel schakelen * Rendement bepalen * Een rekenvoorbeeld * Prijs per Wp * Soorten zonnepanelen * Amorf met opdamptechniek * Polykristallijn met giettechniek * Monokristallijn * Gelaserde monokristallijn * Monokristallijn met speciale coating * Opmerking * Spectrale respons * conclusie Inhoud 52: Vermogen en gemiddeld dagverbruik * Gemiddeld dagverbruik * Gemiddelde dagopbrengst * Energie aanbod van de zon * Opbrengst * Bewolking * Zijwaartse hoek * Opwaartse hoek van invallend licht * Prijskaartje * De toekomst * De regelaar * plaats van de regelaar in het systeem * Functies van de regelaar * Spanningsbewaking * Laadstroom bewaking * Aanpassing van de regelaar * Principe van de regelaar * Soorten regelaars * MPPT regelaar * Serie of Shunt regelaar * Een kleine zelfbouw regelaar * Eisen aan een regelaar * Overwegingen.

06f Boordnet 12V
(1.12 Mb)

06f_onderdelen_boordnet_info_20m-56;_58.pdf Inhoud 56: Uitgangspunten * Definities * Zwerfstroom * Documentatie * Centrale aardpunt * Stroom door de scheepshuid * Zekeringen * Opzet van het systeem * Draaddiameter en spanningsval * Formules * Afspraak zekeringen Inhoud 58: ISO 10330 hoofdstuk 6 * Doek van een hoofdschakelaar * Waarom in de plus * De plaats van de hoofdschakelaar * Welke hoofdschakelaar * Accuschakelaars * De hoofdzekering * Geen hoofdzekering in het startcircuit. * Voorbeeld startstroom berekening * Tabel met relatie draaddoorsnede en de nominale stroomsterkte.

06i Walstroom
(1.57 Mb)

06i_walstroom_info_20m-36;_37;_38.pdf Inhoud 36: Aarde aan het schip of niet * Aanleiding * De stroompaal * Het meten * Het belang van de aarde (PE) * Elektrische stroomverbruikers zitten in armaturen * Kunnen we elektrocutie via metalen behuizingen voorkomen? * Het stopcontact op de wal * Testen walaansluiting met een spanningzoeker * Testen walaansluiting met een multimeter * Walaansluiting in een jachthaven * Walaansluiting tester * Voltstick * Het verlengsnoer * De aderdikte * Het gebruik van elektrische kabels * Periodieke controle * Inhoud 37: Installatie zonder scheidingstransformator * Contracontactdoos * Scheidingsdiode * Fase detectie en kruisschakelaar * Pakketschakelaar als kruisschakelaar * Aardlekschakelaar * Controle aardlekschakelaar * Installatie automaat * Wel aarde aan het schip * Veilig systeem. Inhoud 38: Systeem met scheidingstransformator * Fuse control * Begrippen * Veiligheidstransformator * Scheidingstransformator * Spaartransformator * Inschakelstroom begrenzer * Nullast * De scheidingstransformator * Softstart * Selectieve aardlekschakelaar * Hoofdverdeling * Zwerfstroom * Aardingssystemen * TT stelsel * TN stelsels * Veroudering * De mens als weerstand * Waarschuwing.

06n Windmolen
(0.24 Mb)

06n_windmolen;_reparatie_rutland_503,_info_20m-40.pdf Inhoud 40: Uit elkaar halen * De voorkant * De achterkant * De reparatie.

08a Demperplaat
(1.65 Mb)

08a_demperplaat_ervaringen_info_20m-53 Inhoud 53: Googelen * Lange reizen * Mercedes OM621 * Een praktijkvoorbeeld * Waarom demperplaten * Ratelen * Herkennen van demperplaatschade * Weinig standaard * Levensduur * Doe het zelf * Vliegwielhuis * Tussenring * Welke demperplaat * Motorkoppel of draaimoment * Relatie koppel en vermogen * Het begrip vermogen * Gebruikt vermogen * Draairichting * In Nederland beschikbare demperplaten * Borg & Beck met veren * Vulkan * Intermezzo - Ton van Dompselaar * Centaflex * R&D * Monteren * Vulringen.

12a Lozingsverbod
(0.20 Mb)

12a_lozingsverbod_pleziervaart_janneke_bos_info_20m-36.pdf Inhoud 36: Convenant * Waarom een lozingsverbod * Waterkwaliteit * Besluit lozingsverbod huishoudens * Uitvoeringsbesluit Wet verontreiniging oppervlakte wateren * Zwart en grijswater * Plaatselijke verplichtingen * Lozingsverbod pleziervaartuigen * Voor wie geldt het verbod * Voor wie niet * Historische vaartuigen * ISO norm * Verschillende mogelijkheden * Uitpompstations * Lozingsverbod woonschepen * Woonschepen en voor recreatiedoeleinden bedoelde woonruimten * Aansluiting op het riool * Lozen op het riool * Septictanks * Zelf reinigen van afvalwater * Zwembadwater lozen * De toekomst * Geen lozingsverbod, wat dan * Lozingsverbod in de toekomst * Andere onderwerpen die met lozing te maken hebben * Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer * Lozen koelwater * Onderhoud van pleziervaartuigen in de buitenlucht * Oliehoudend water * Recreatie dicht bij een bunkerstation * Verplichtingen jachthavens * Meer informatie.

12b Houtteer
(0.27 Mb)

12b_info_20m-34_houtteer_mag_weer_ruut_louwers_ea.pdf Inhoud 34: Inleiding * Gebruik van houtteer (pics liquida) op historische schepen * productie en historie * En tegenwoordig gebruik bij schepen * Conserveren van hout * Schadelijkheid van teren voor de menselijke gezondheid * Eisen t.a.v. verduurzamingsproducten * Conclusie bij behandeling houten schepen met houtteer * Bronnen.

12c Geluid
(0.65 Mb)

12c_geluid_info_20m-24.pdf Inhoud 24: Geluid * Wat is lawaai en waarom is lawaai een probleem * He gebruik van de decibelschaal * Waarom de A schaal * Hoe is het met de afstand * Geluid van de uitlaat * Wetteksten * Oorzaken van oorsuizen (Tinitus) * Wie mogen er in de machinekamer.

12d Koolmonoxide
(1.02 Mb)

12d_co_vergiftiging_info_20m-22.pdf Inhoud 22: Inleiding koolmonoxide (CO) * Symptomen van vergiftiging * 25 ppm * 25 tot 100 ppm * 100ppm * Gevaarlijk CO niveau * Concentratie CO * Standaard alarmtijden * Omgaan met CO melders * Bronnen van koolmonoxide * Het meest dodelijk * Machinekamer als warmtebron * Waar de CO melder te installeren * Waar de CO melder niet te installeren * Wat te doen als het alarm afgaat * Let op met vernis en lijm * Welke melders zijn in Nederland verkrijgbaar * Type melder * EHBO basis * Actie * Melden calamiteit * Wat wil de hulpverlener weten * Risico scheepsrompvorm * Uitlaatproblemen * Verse lucht * Plaats van de motoruitlaat * Airco en ventilatiekanalen * Motoren en vooral de uitlaat, zorg dat * Watergekoelde uitlaat, zorg dat * Geen geschroefde uitlaat.

16 Gas aan boord
(6.62 Mb)

16_gas_aan_boord_info_20m-50.pdf Inhoud 50: Deel 1 'De gasfles' * Deel 2 'De gaskist, kast of bun' * Deel 3 'Reduceer op de fles en aansluiten gasfles' * Deel 4 'Reduceren op de wand met beveiligingen' * Deel 5 'Leidingen' * Deel 6 'Gasverbruikstoestellen' * Deel 7 'Controle door de gebruiker' * Deel 8 'Meet en controle instrumenten' * Deel 9 'Controles door een expert' Opmerking: de volledige inhoudsopgave omvat 1,5 pagina en is te groot om hier weer te geven. Zie blz. 3 en 4 van INFO_20M-50.

18a Binnenroest
(0.085Mb)

18a_roest_van_binnen_uit_een_onderschat_probleem_erik_takes,_info_20m-38.pdf Inhoud 38: Vochtproductie,condensatie en ventilatie * Vochtvreters * Luchtontvochtigers * Betimmeringcontructies en condens * Klassieke betimmeringsconstructie * Betimmering met dampremmende laag * Apart geventileerde spouw * Geforceerde ventilatie van de spouw * Evaluatie van betimmeringsconstructies * Beschermingmethodes * Conserveerolie met vlakkenvet * Waterverdringende conserveeroliën en -vetten * Combinaties van olie en aluminiumverf * Andere producten * Conclusies en aanbevelingen.

18b Luiken en merkels
(3.95 Mb)

18b_luiken_en_merkels_info_20m-33_simon_de_waard.pdf Inhoud 33: Scholen * Het hout * Sponningen * Klampen * Luikenboutjes * Ringetjes * Oliepapier * Presenningband * Spijkertjes * Verzegelkleppen en pennen * Afwerking * De afwerking aan boord * Merken van luiken en merkels * Alternatieven * Scheepsluikenbouw * Plato-hout instructie * Klampen * Luikenboutjes * Ringetjes * Assemblage * Oliepapier * Presenningband en spijkertjes * Afwerking * Verzegelpennen en kleppen * Transport

18c Blokrevisie
(3.16 Mb)

18c_blokrevisie_info_20m-47.pdf Inhoud 47: Restaureren of verantwoord repareren * Restauratie/reparatie-ethiek * Drie soorten reparatie * Eenvoudige reparatie * Partiële reparatie * Algehele reparatie * Stappenplan repareren binnenbeslagblok * Documenteren en vastleggen * Maak tuigtekening * De tuiglijst * Ophangingsmogelijkheden binnenbeslag blokken * Merken van de blokken en onderdelen * Bepalen wrijvingsweerstand * Tekeningen voor de mallen maken * Benamingen * Noteren van problemen * Welk hulpgereedschap hebben we nodig * Mallen maken en hulpgereedschap * Wat hebben we nodig * Het maken van een tekening op maat * Afteken en boormal * Schuurmal * Maken van de boormal * Aanbrengen van de aanslagen op de boormal * Boorhulpjes * Freesmal voor de frame uitsparingen * Pot en schroefboren * Potboor voor de asbevestiging * Dieptemaat * Schroeven en kunststof schijven zijn zwak * Het houten huis * Aftekenen * Frezen * Schuren * Conserveren * Montage * Aanbrengen bouten * Dompelen van het huis * Drogen * Conserveren van het ijzerwerk * Poedercoaten.

18d Luchthapper
(3.38 Mb)

18d_luchthapper.pdf Zo doe ik dat: Luchthapper * Kopieën van 'Een smid tot een smid' * Handleiding voor den jonge plaatwerker * blz 91 Luchtkoker * Uitslag luchtkoker * Beschrijving maken van de uitslag.

18e Ojief
(0.446 Mb)

18e_ojief.pdf Zo doe ikdat: Aantekeningen over ojief en kraaldelen.

19 Kruisbeitel
(0.89 Mb)

19_kruisbeitel.pdf Zo doe ik dat: Het gebruik van een kruisbeitel bij het aanbrengen van zeilkousen in doek.

19 schiemannen
(0.75 Mb)

19_schiemannen_torenuurwerk.pdf Zo doe ik dat: Schiemannen * Touw * Schiemansgaren * Constrictorknoop * Oogsplits * Kleden * Vastzetten aan de trommel * Dynema * Genaaide takeling.

19 Vethoorn
(0.24 Mb)

19_vethoorn.pdf Zo doe ik dat: Het gebruik * Het vet - talk * Het recept * Het koken * Het wassen * Het verkrijgen van een hoorn * Het afwerken * Polijsten.

22 Groepsletter
(0.22 Mb)

22_de_groepsletter_han_visser_info_20m-37.pdf Inhoud 37: Maatregel schepen * Distributiewet * Mobilisatie noodwetten * Wet behoud scheepsruimte * Verdelingsbeschikking Binnenschepen en Sleepboten II * Aanwijzingsbeschikking Vervoermiddelen II * Vervoersnoodwetgeving * Noodscheepsregistratiebesluit * Rijkswet noodvoorzieningen scheepvaart * kantoor Bewaring Scheepsbewijzen * Welke letters zijn nu bekend * Tot besluit * De groepsletter deel 2 * Aanvullende informatie.

22 Eindejaar
(0.22 Mb)

22_eindejaars_gebruiken_info_20m-57.pdf Inhoud 57: Inhoud: Uit de historie van een Pekelder familie. Zoals gebruikelijk komt de familie Bos in de laatste week van december bij elkaar om de feestdagen samen te beleven. Tijdens dit samenzijn worden oude gebruiken en gewoontes gevolgd om het gevoel van verbonden te zijn met het heden en verleden weer nieuw leven in te blazen. Omdat dit behoort tot ons culturele erfenis gunnen we u een blik in deze activiteiten. * Kerstbrood. Het kerstbrood kent al een lange traditie in onze familie. Reeds in mijn ouderlijk huis werd deze gebakken in een gedateerde gasoven. Levendig kan ik mij nog herinneren aan een brood die zo groot was dat hij over de plaat heen liep en aan alles vast zat. * Boekweitgrutten. Ook dit werd in ons ouderlijk huis veel gegeten. Het zorgde altijd voor een stevige bodem wat in die tijd wel nodig was daar de omstandigheden aanmerkelijk zwaarder waren dan nu. * Pie. Deze traditie is door Ge meegenomen uit Engeland waar zij 6 maanden de engelse taal bestudeerde in Exeter en aupair was in Ashcombe near Dawlish. *. Knijpertjes en rolletjes. Werden bij beide grootouders gebakken. Bij oma Bos werden stevige rechthoekige wafels gebakken van ongeveer 5 x 7 cm met een dikte van wel 6 mm. Bij de familie Raatjes werden ronde wafels gebakken. * Poffert. Ook een traditie uit mijn ouderlijk huis. Het was altijd feest als het gebakken was. Het werd gegeten tot we niet meer konden. * Spek en dikken. Deze traditie komt bij opa Raatjes en de familie Hesseling vandaan. Opa Hessel Raatjes gebruikte een groot wafelijzer van wel een meter lang. * Droge bonen.Veel Groningers die ‘over ver’ wonen hebben heimwee naar dit product en recept.* Oliebollen. Een recept uit “Wannee” vormt de basis van de perfecte oliebollen zoals Ge Bos-Thoma ze al meer dan 40 jaar maakt.

22 Kijken en zien
(0.22 Mb)

22_kijken_is_niet_het_zelfde_als_zien_info_20m-29.pdf Inhoud 29: Kijken is niet hetzelfde als zien * De banaan * Veroudering * Metalen * Corrosie * Corrosie voorbeeld * Levensduur * * Veroudering van rubber * V-snaren * Veroudering van kunststoffen * rook, carterdampen en weekmakers * PVC * Perspex * Lexan * Polyurethaan * Een ervaring met schoenzolen * Life Expectancy * MTBF mean time between failures * Levensduur loodaccu's * Gesloten accu's * Zelfontlading is een natuurlijk proces * Wat draagt bij aan de zelfontlading * Aanbeveling.

Hasebroekstraat 7, 1962 SV Heemskerk. 0031 251 23 00 50   

Terug naar het begin